Kasinon markkinointia varten perustettu media lopetti

Inhimillisiä uutisia on jo vuosikymmenen ajan jakanut mielenkiintoisia tarinoita ihmisistä, järjestöistä, kulttuurista, tieteestä ja urheilusta.

Media sai alkunsa vuonna 2014, kun RAY – Raha-automaattiyhdistys – kaipasi tapaa kertoa, miten sen tuotot tukivat erilaisten toimijoiden toimintaa. Lähestymistapa pyrittiin koko ajan pitämään positiivisena ja nimenmukaisesti inhimillisenä.

Inhimillisten uutisten matka on nyt kuitenkin tullut lakiuudistuksen myötä tiensä päähän. Millainen historia tällä medialla sitten on, ja miten uudistukset ovat vaikuttaneet sen toiminnan loppumiseen?

Seuraavat rivit on omistettu tämän tarkastelemiseen.

Tuotot siirtyivät osaksi valtion budjettia

Veikkauksen rahapelituotoilla on vuosia rahoitettu Suomessa monenlaista toimintaa. Tuotonjako on määritelty arpajaislaissa.

Ennen uudistuksia laissa määriteltiin tuotonjako ministeriöittäin seuraavalla tavalla:

  • 53 % opetus- ja kulttuuriministeriölle urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen
  • 43 % sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
  • 4 % maa- ja metsätalousministeriölle hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

Vuoden 2019 uutisoinnin mukaan Veikkaus jakoi pelien tuottoa jopa yli miljardi euroa vuodessa eri tahoille.

Uusi rahoitusmalli otettiin kuitenkin käyttöön vuoden 2024 alusta, jolloin Veikkauksen tuotto alettiin ottamaan valtion talousarvioon ilman arpajaislain säätämiä käyttökohteita. Uuden rahoitusmallin tavoitteena on ollut rahapelijärjestelmän selkeyttäminen ja rahapelihaittojen torjunta. Seuraava askel on rahapelijärjestelmän avaaminen lukuisille uusille suomalaisille nettikasinoille.

Kun tuottoja ei enää jaeta edellä mainituille tahoille, jää Inhimillisiä uutisia mediana tarpeettomaksi, sillä sen uutisointi on keskittynyt käsittelemään koskettavia ja kiinnostavia tarinoita juuri tuottojen käyttökohteista.

Inhimillisiä uutisia on perustettu jo RAY:n aikaan

Inhimillisiä uutisia sai alkunsa vuonna 2014 kahden viikon mittaisesta pop up -toimituksena Helsingin Kaivokadulla. Silloinen RAY kaipasi uutta tapaa kertoa tavoista, joilla pelituottoja käytettiin hyviin tarkoituksiin.

Tällöin mainostoimisto oli keksinyt kahden viikon kampanjan näkyvyyden lisäämiseksi. Olemassa ollut ja avustusta saaneiden järjestöjen käyttämä RAY tukee -merkki ei näet ollut erityisen tunnettu.

Inhimillisiä uutisia tarjosi vastapainoa perinteiselle uutisoinnille, joka usein keskittyy konflikteihin, kriiseihin ja negatiivisiin tapahtumiin. Media nosti esiin toivoa herättäviä tarinoita ja tarjosi henkilökohtaisia tarinoita, jotka tavoittivat laajan yleisön.

Kymmenen vuoden aikana Inhimillisiä uutisia on ollut näkyvillä lukuisissa järjestöissä ja sen konsepti on noussut suureen suosioon.

Journalismia vai mainontaa?

Vaikka Inhimillisiä uutisia on ollut mediana varsin rakastettu, se ei myöskään ole myöskään säästynyt kritiikiltä. Sen kohdalla on nostettu korostetusti esiin juuri Veikkauksen rooli median taustalla – eli sitä on kutsuttu journalismiksi naamioituneeksi sisältömarkkinoinniksi.

Inhimillisiä uutisia keskittyi Veikkauksen tuotoilla mahdollistettuun järjestötoimintaan. Tarinoiden taustalla siis ei ole ollut ainoastaan tarinoiden kertomisen ilo, vaan sillä on pyritty luomaan Veikkauksesta mielikuvaa hyvänä, yhteiskunnallista vastuuta kantavana yrityksenä.

Asetelma on luonnollisesti nähty ongelmallisena, sillä sitä voidaan pitää rahapelaamiseen kannustavana. Kiteytettynä Inhimillisiä uutisia ei voida laskea journalismiksi, sillä se ei ole journalistisesti sitoutumatonta Veikkauksen näkökulman vuoksi.

Mediaan on sisältynyt paljon yhteiskunnallista vaikuttamista, sillä siinä on kerrottu laajasti muusta kuin suoraan Veikkauksen toiminnasta. Tarinoissa on nostettu esiin ihmisiä ja ajankohtaisia aiheita, sillä Veikkaus koki tärkeänä kertoa avoimesti, miten tuottoja käytettiin.

Veikkauksella on yhä asiakaslehti X

Inhmillisiä uutisia on tullut tiensä päähän, mutta X-lehti on yhä voimissaan. Kyseessä on Veikkauksen oma asiakasmedia, joka julkaisee viikoittain pitkiä henkilöjuttuja ja muita reportaaseja verkossa.

X-lehteä tekee reilun parinkymmenen freelancerin ryhmä sekä päätoimittaja. Lehti on tunnettu pitkistä jutuistaan ja sisältöä pidetään myös asiakaspalautteiden mukaan laadukkaana. Koska sisältöä julkaistaan vain kerran viikossa, on sen laatuun myös aikaa panostaa kunnolla.

Kyseessä on taustalla toimivan Veikkauksen vuoksi rahapelilehti, eikä asiaa sisällössä piilotella. Pelaamiseen pyritään suhtautumaan asianmukaisella kriittisyydellä ja rehellisyydellä.

Suomalainen rahapelimainonta on tarkoin valvottua

Juuri rahapelaamiseen kannustaminen nousee monesti tiukan tarkastelun alle myös Veikkauksen medioiden kohdalla. Inhimillisiä uutisia -median sisältömarkkinointia pyöriteltiin mahdollisesti ongelmallisena tästä syystä.

Suomen rahapelilainsäädäntö on käymässä läpi merkittäviä uudistuksia, joiden myötä Veikkaus menettää monopoliasemansa viimeistään vuonna 2026. Tämän seurauksena myös kansainväliset rahapelisivustot saavat mahdollisesti mainostaa toimintaansa suomalaisissa medioissa hankittuaan suomalaisen pelilisenssin.

Rahapelien markkinointi nähdään pelihaittojen tutkijoiden näkökulmasta monessa mielessä ongelmallisena, mutta toisaalta täyskielto nähdään toisten toimijoiden mielestä mahdottomana. Markkinointioikeus pitäisi tällöin poistaa myös Veikkaukselta, jonka mediat herättävät jo nykyisessäkin muodossaan keskustelua.

Yhteenveto

vuosikymmenen verran toiminnassa ollut Inhimillisiä uutisia -media perustettiin RAY:n aikoina. Se on keskittynyt kertomaan inhimillisiä, toivoa herättäviä tarinoita rahapelituottojen avustuskohteina toimivista järjestöistä.

Kun rahapelituotot siirtyivät osaksi valtion budjettia, ei tällaisille tarinoille ole enää sijaa. Veikkauksella on kuitenkin yhä X-lehti, joka tekee esimerkiksi urheilujournalismia. Kyseessä on rahapelilehti, joka ei kuitenkaan ihannoi rahapelaamista.

Suomessa rahapelien mainostamiseen suhtaudutaan asianmukaisella vakavuudella. Tämän vuoksi suoraselkäinen suhtautuminen rahapelaamiseen myös Veikkauksen omissa medioissa on tärkeää. Inhimillisiä uutisia -median kohdalla kritiikkiä on jonkin verran herättänyt rahapelaamiseen kannustavana nähty toiminta.

Rahapelilainsäädännön uudistusten myötä myös rahapelien markkinointi saattaa muuttua. Tällöin Veikkauksen lisäksi myös kansainväliset toimijat saisivat mainostaa suomalaisilla markkinoilla ostettuaan suomalaisen pelilisenssin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *