kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa

Sairausajan palkka on olennainen työntekijöille, sillä se tarjoaa taloudellista turvaa sairastumisen aikana. Kun työntekijä sairastuu, palkan saannin varmistaminen antaa mahdollisuuden keskittyä toipumiseen ilman lisästressiä taloudellisesta epävarmuudesta. Lisäksi sairausajan palkka edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, varmistaen, että he voivat ottaa tarvittavan ajan toipuakseen täysin ennen töihin paluuta.

Tämä artikkeli pyrkii tutkimaan erilaisia käytäntöjä ja sairausajan palkanmaksun kestoja, keskittyen erityisesti Suomen lainsäädäntöön ja velvoitteisiin. Kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa on keskeinen kysymys, jota tarkastellaan tässä yhteydessä. Se käsittelee lakisääteisiä vaatimuksia, työnantajan velvollisuuksia, sairausajan palkanmaksun kestoa ja määrää, sekä erityistapauksia ja työntekijän velvollisuuksia sairausloman aikana. Näiden seikkojen ymmärtäminen on tärkeää sekä työnantajille että työntekijöille reiluuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Sairausajan palkanmaksu Suomessa

 • Suomessa sairausajan palkan maksua säätelee työsopimuslaki.
 • Tämä laki, yhdessä erilaisten työehtosopimusten kanssa, määrittelee työnantajien ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet.
 • Työehtosopimukset voivat parantaa työsopimuslain perussäännöksiä, tarjoten paremmat ehdot työntekijöille riippuen toimialasta ja työnantajasta.

Työnantajilla Suomessa on velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa tietyin ehdoin. Velvollisuus syntyy yleensä, kun työntekijä on toimittanut pätevän lääkärintodistuksen, joka vahvistaa työkyvyttömyyden sairauden vuoksi. Työnantajan on maksettava palkkaa määrätyn ajan, joka vaihtelee työsuhteen keston ja työehtosopimuksissa määriteltyjen ehtojen mukaan.

Sairausajan palkan kesto

Sairausloman ensimmäistä päivää pidetään usein odotuspäivänä, jolloin palkkaa ei makseta. On kuitenkin poikkeuksia ja erityistapauksia, joissa odotuspäivä ei välttämättä päde, erityisesti jos työehtosopimus toisin määrää tai jos sairaus johtuu työtapaturmasta.

Sairausajan palkan kesto Suomessa riippuu työsuhteen pituudesta:

 • Alle kuukauden työsuhteet: Alle kuukauden työsuhteessa oleville työntekijöille sairausajan palkkaa maksetaan yleensä enintään yhdeksän päivää odotusajan jälkeen.
 • Yli kuukauden työsuhteet: Yli kuukauden työsuhteessa oleville työntekijöille maksetaan yleensä täysi palkka ensimmäisen yhdeksän sairauspäivän ajalta.
 • Pitkäaikaiset työsuhteet ja pidemmät maksukaudet: Pitkäaikaisille työntekijöille täyden palkan maksukausi voi ylittää yhdeksän päivää, erityisesti jos työehtosopimukset tai yrityksen käytännöt niin määräävät.

Miten sairausajan palkkaa haetaan?

Sairausajan palkan saamiseksi työntekijän tulee yleensä ilmoittaa työnantajalleen sairastumisestaan mahdollisimman pian. Työnantaja voi vaatia lääkärintodistuksen, jos sairauspoissaolo kestää pidempään kuin kolme päivää.

Lääkärintodistuksen toimittaminen

Työnantajalla on oikeus vaatia lääkärintodistusta sairausloman tueksi, ja se on yleensä toimitettava seitsemännen sairauspäivän kuluessa. Lääkärintodistus on keskeinen asiakirja sekä työnantajan maksaman sairausajan palkan että Kelan sairauspäivärahan kannalta.

Palkan maksaminen sairausajalta

Työnantajan on maksettava sairausajan palkka normaalina palkanmaksupäivänä, kuten muulloinkin palkka maksetaan. Jos työntekijä on sairauslomalla palkanmaksupäivänä, palkka maksetaan normaalisti työntekijän tilille.

Sairausajan palkan määrä

Työntekijät saavat yleensä täyden palkan sairausloman alkuvaiheessa. Tämä jakso vaihtelee työsuhteen ehtojen ja työehtosopimusten mukaan, mutta on yleisesti enintään yhdeksän päivää.

Kun sairausloma jatkuu alkuvaiheen yli, maksettava palkka voi vähentyä. Tällöin osapalkan tai Kelan (Suomen sosiaalivakuutuslaitos) sairauspäivärahan maksaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Kelan korvaukset voivat merkittävästi vaikuttaa työntekijän saamaan kokonaissummaan pitkän sairausloman aikana, kattaen osan palkasta työnantajan maksuvelvollisuuden päätyttyä.

Poikkeukset ja erityistapaukset

Tietyt sairaudet ja vammat

Tietyt sairaudet ja vammat, erityisesti työperäiset tapaturmat tai ammattitaudit, saattavat vaatia erityishuomiota. Näissä tapauksissa työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa voi pidentyä, ja Kelan korvaukset voivat kattaa suuremman osan palkasta.

Sairausloma raskauden aikana

Raskauteen liittyvät sairaudet voivat vaikuttaa sairausajan palkanmaksuun. Jos sairaus ilmenee raskauden aikana, työntekijä voi olla oikeutettu erityiseen äitiysrahaan tietyin ehdoin, varmistaen, että raskaana olevat työntekijät saavat tarvitsemansa taloudellisen tuen.

Työntekijän velvollisuudet sairausloman aikana

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle heti, kun he ovat työkyvyttömiä sairauden vuoksi.

 • Nopea ilmoittaminen on tärkeää, jotta työnantaja voi järjestää tarvittavat muutokset ja jatkaa toimintaansa sujuvasti.
 • Pätevä lääkärintodistus vaaditaan yleensä työntekijän työkyvyttömyyden vahvistamiseksi ja sairausajan palkan maksamisen aloittamiseksi.
 • Todistuksen hankkiminen ja toimittaminen työnantajalle on tehtävä määräajassa.
 • Osittainen sairauspäiväraha voi tukea suunnitellessa paluuta työhön, mahdollistaen asteittaisen palaamisen.
 • Työkokeilut ja kuntoutusohjelmat voivat myös helpottaa sujuvaa siirtymistä takaisin kokopäiväisiin tehtäviin, varmistaen työntekijän työkyvyn palautumisen vähitellen ja turvallisesti.

Usein Kysytyt Kysymykset

Kuinka kauan sairausajan palkkaa maksetaan?

Työsopimuslain mukaan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa enintään yhdeksän arkipäivää sairastumispäivän jälkeen. Työehtosopimukset voivat kuitenkin tarjota pidemmän maksukauden.

Maksetaanko palkkaa ensimmäiseltä sairaspäivältä?

Työsopimuslain mukaan palkkaa ei makseta ensimmäiseltä sairaspäivältä, mutta työehtosopimukset voivat määrätä toisin. Joissakin sopimuksissa palkkaa maksetaan heti ensimmäisestä sairastumispäivästä lähtien.

Mitä tapahtuu, kun työnantajan velvollisuus maksaa päättyy?

Kun työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa päättyy, työntekijä voi hakea Kelalta sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha turvaa toimeentulon, jos sairaus estää työnteon pidemmäksi aikaa.

Yhteenveto

Sairausajan palkka on olennainen taloudellisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja työntekijöiden mahdollisuuden takaamiseksi toipua ilman kohtuutonta stressiä. Työnantajille sairausajan palkan maksaminen auttaa ylläpitämään terveellistä ja tuottavaa työvoimaa, vähentäen pitkän aikavälin poissaoloja ja edistäen tukevan työympäristön luomista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *